Alle aktivitetar og arrangment er stengt grunna korona viruset.

Alle arrangement og aktivitetar er stengt inntil restriksjonane i høve korona-viruset er oppheva.

Alle aktivitetane til Frekhaug frivilligsentral er stengt inntil vidare. Dette gjeld også dei aktivitetane der sentralen samarbeider med frivillige og frivillige organisasjonar. 

Aktivitetar / arrangement som er avlyst / stengt til no:

- Internasjonal kafe
- Ganglaje sine turar
- Lekseverkstaden på Frekhaug og Knarvik
- Fleire fargar Alver
- BUA Frekhaug

Vi gler oss til å starte opp igjen når alle restriksjonane er oppheva. I mens må de ta godt vare på kvarandre!

2020 © Frekhaug frivilligsentral